Sysselsättning/Rehabilitering

Vi ger arbetslösa en meningsfull sysselsättning för att hjälpa de att komma in i arbetslivet.